شرکت مبلمان اداری شاریس فعالیت خود را از سال ۱۳۵۳ شمسی در صنعت مبلمان اداری و پارتیشن آغاز نمود. بیش از چهار دهه فعالیت همراه با پیشرفت همه جانبه در این صنعت، شاریس را بسوی گسترش دامنه محصولات و خدمات رهنمون ساخت