دفتر مرکزی

مدیریت: وحید طوسی
تلفن: 89354-021
فکس : 88724523-021
ایمیل: showroom@jalice.ir
آدرس: خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي، خيابان پانزدهم،ساختمان پايا،پلاك٣٨و٤٠، واحد١٣

فروشگاه مدرن سیستم

مدیریت: وحید طوسی
تلفن: 89354-021
فکس : 88724523-021
ایمیل: showroom@jalice.ir
آدرس: خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي، خيابان پانزدهم،ساختمان پايا،پلاك٣٨و٤٠، واحد١٣

نمایشگاه مرکزی مبلمان اداری ساویس

مدیریت: وحید طوسی
تلفن: 89354-021
فکس : 88724523-021
ایمیل: showroom@jalice.ir
آدرس: خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي، خيابان پانزدهم،ساختمان پايا،پلاك٣٨و٤٠، واحد١٣

شرکت طراحان برتر چیدمان آریا

مدیریت: وحید طوسی
تلفن: 89354-021
فکس : 88724523-021
ایمیل: showroom@jalice.ir
آدرس: خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي، خيابان پانزدهم،ساختمان پايا،پلاك٣٨و٤٠، واحد١٣